Voor 55-plussers die meer willen dan een straatje om biedt J&T Fitness een speciaal senioren fitness programma. Speciaal voor hen die op een plezierige manier aandacht willen geven aan een stukje inspannende ontspanning!

Gelukkig is beweging niet aan leeftijd gebonden! Ook voor ouderen kan gezond bewegen de algehele fitheid verhogen, waardoor het dagelijks functioneren en de kwaliteit van leven worden verbeterd. Regelmatig bewegen heeft juist voor deze doelgroep allerlei gunstige effecten:


Onder senioren fitness verstaan we een fitness programma dat is afgestemd op senioren, bestaande uit afwisselende oefeningen, toegespitst op uw wensen en mogelijkheden.