Medisch fitness kan van belang zijn voor mensen met problemen aan het bewegingsapparaat. Denk hierbij aan bijvoorbeeld sportblessures, rug- nek- en schouderklachten, bekken- en knieproblemen en hart- en longklachten.
J&T Fitness heeft voor deze doelgroep speciale aandacht, waarbij de individuele persoon centraal staat. Wij richten ons daarbij zowel op klachtenpreventie en bewegingsadvies als op revalidatie en re-integratie.
Samen met de persoon in kwestie stellen wij, na een analyse van het gezondheidsprobleem, uw doel(en) vast. Dit kan bijvoorbeeld een betere conditie zijn, maar ook meer kracht, beter of langer kunnen lopen, de arm weer normaal kunnen gebruiken etc.. Om uw persoonlijke doel te kunnen bepalen en bereiken moet vooraf uw gezondheidsprobleem of uw klacht(en) in relatie tot uw belastbaarheid worden aangegeven.
De algemene doelstelling van medisch fitness is om u zodanig te begeleiden dat u spoedig zelfstandig kunt trainen en verantwoord kunt doorstromen naar de reguliere fitness of een andere sport van uw interesse.
Bij J&T Fitness wordt medisch fitness uitgevoerd door een medical fitness instructeur.